Forum Disciples, Disciples 3 on
 
Forum Disciples, Disciples 3  Najlepsze forum poświęcone rewelacyjnej serii gry Disciples
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Regulamin  Zaloguj  Rejestracja   Chat [0]   Discipedia  Download 
Regulamin
REGULAMIN


Forum tematyczne „Disciples.pl”, zwane dalej „Disciples.pl”, zostało stworzone z myślą o służeniu społeczności graczy serii „Apostołowie – Święte Ziemie”, „Disciples II – Mroczne Proroctwo” wraz z jego dodatkami, a także „Disciples III - Renaissance”. Regulamin niniejszy stanowi zbiór zasad korzystania z wyżej wymienionego forum, które bezwzględnie obowiązują każdego użytkownika zarejestrowanego na „Disciples.pl”, z którymi użytkownik ma obowiązek się zapoznania tuż po pierwszym zalogowaniu. Jest to szczególnie istotne z uwagi na zasadę „ignorantia iuris nocent”, która oznacza, iż w przypadku złamania Regulaminu administracja forum nie uznaje tłumaczenia się jego nieznajomością.

1. Część ogólna.
2. Środki karne.
3. Użytkownicy.
4. Korzystanie z forum.
5. Administracja forum.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA


Art. 1. „Disciples.pl” zastrzega, iż wszelkie nazwy i inne materiały zapożyczane z serii gier „Disciples” umieszczane są jedynie w celach informacyjnych.

Art. 2. „Disciples.pl” nie udziela informacji odnośnie nielegalnych kopii gier, bądź oprogramowania, np. typu „crack”, jednocześnie przypomina się, iż w myśl „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” posiadanie lub rozpowszechnianie pirackich nagrań jest przestępstwem i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnokarnej. Tematy i posty traktujące o tychże będą natychmiast usuwane, zaś ich autorzy będą w zależności od stopnia winy upominani, nagradzani "ostami" lub banowani.

Art. 3. Zabrania się umieszczania na „Disciples.pl” reklam stron, portali, przedmiotów, etc. bez zgody i wiedzy administracji forum. Temat lub post zawierający nieautoryzowaną reklamę będzie usunięty, zaś jego autor otrzyma ostrzeżenie o wartości „1”.

2. ŚRODKI KARNE


Art. 4. § 1. Wyróżnia się następujące środki karne:
1. Upomnienie moderatora/junior admina/administratora
2. Ostrzeżenie moderatora/junior admina/administratora
3. Zbanowanie przez junior admina/administratora
§ 2. Upomnienie administracja wystawia użytkownikowi w przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu cechującego się niską szkodliwością. Upomnienie za to samo wykroczenie można otrzymać tylko raz.
§ 3. Ostrzeżenie administracja wystawia użytkownikowi, który złamał Regulamin w punktach przewidujących takowe i w przypadku recydywy od upomnienia. Ostrzeżenie może mieć wartość od „1” do „6”, przy czym wartość ostrzeżenia zależy od szkodliwości wykroczenia użytkownika.
§ 4. Bany administracja nadaje za drastyczne naruszenie Regulaminu i mogą przybrać formę zakazu pisania (ostrzeżenie o wartości 3), bądź ogólnego zakazu wstępu na forum (ostrzeżenie o wartości 6; ban na IP użytkownika).
Art. 5. § 1.Ostrzeżenie o wartości „1” ulega zatarciu na wniosek ukaranego użytkownika po upływie 4 miesięcy od nadania ostrzeżenia, jeżeli przez ten okres dany użytkownik nie dopuścił się złamania Regulaminu.
§ 2. Jeżeli w przeciągu 4 miesięcy od otrzymania ostrzeżenia użytkownik otrzyma nowe ostrzeżenie o dowolnej wartości, okres zatarcia rozpoczyna ponowny bieg od dnia, w którym nowe ostrzeżenie zostało nadane.
§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1. należy wysłać w formie PW (Prywatnej Wiadomości) do Administratora lub Junior Admina.


3. UŻYTKOWNICY


Art. 6. Użytkownik „Disciples.pl” zobowiązany jest do posiadania tylko jednego konta na forum. Konsekwencją posiadania więcej niż jednego konta jest zbanowanie użytkownika.

Art. 7. § 1. Każdy z użytkowników może należeć jednocześnie tylko do jednej z 6 grup działających na forum, tj. „Górskich Klanów”, „Imperium”, „Legionów Potępionych”, „Nieumarłych Hord”, „Neutralnych” lub „Przymierza Elfów”. Zapisanie się do więcej niż jednej grupy skutkuje ostrzeżeniem o wartości „1”.
§ 2. Ewentualna zmiana grupy musi być ustalona z administracją forum i odpowiednio uargumentowana.

Art. 8. § 1. Od użytkowników oczekuje się kultury osobistej i poszanowania godności pozostałych współużytkowników „Disciples.pl”. Wzajemne obrażanie się, wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim będą karane ostrzeżeniami o wartości od „1” do „6”, w zależności od wagi obrazy.
§ 2. Wysoce obraźliwe wypowiedzi pod adresem innych użytkowników na tle rasistowskim i ksenofobicznym karane są zbanowaniem ich autora.

4. KORZYSTANIE Z FORUM


Art. 9. Administracja forum w celu utrzymania porządku na „Disciples.pl” zastrzega sobie możliwość stosowania cenzury prawnej i represyjnej.

Art. 10. Zabrania się umieszczania na forum rzeczy uznawanych za sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami moralnymi i społecznymi. Zabrania się także poruszania takich tematów. Konsekwencją złamania tego zakazu jest ostrzeżenie o wartości „1”, w razie recydywy o wartości „3”.

Art. 11. Forum jest apolityczne i areligijne. Wszelkie rozmowy odnoszące się do tematów stricte politycznych i religijnych, a które mogą stać się przyczyną kłótni pomiędzy użytkownikami „Disciples.pl”, będą kasowane, zaś ich autorzy otrzymają ostrzeżenia o wartości „1”.

Art. 12. Spamowanie i offtopowanie jest zabronione. Karą za tego typu działania jest cenzura postu, albo jego skasowanie oraz upomnienie, ostrzeżenie o wartości „1”, a w razie wielokrotnej recydywy ostrzeżenie o wartości „3”.

Art. 13. Używanie wulgaryzmów karane jest ostrzeżeniem o wartości „1”. Posty zawierające wulgaryzmy są poddawane cenzurze lub wykasowaniu. Wygwiazdkowane przekleństwa także podlegają tej sankcji.

Art. 14. § 1. Oczekuje się od użytkowników dbałości o poprawną polszczyznę i stylistykę.
§ 2. Posty rojące się od błędów ortograficznych będą bez uprzedzenia kasowane przez administrację forum. Wszelkie pretensje w kwestii usuniętych postów będą karane ostrzeżeniem o wartości „1”. Jeśli użytkownik bez względu na upomnienia administracji będzie notorycznie pisał z błędami ortograficznymi również będzie mógł zostać ukarany ostrzeżeniem o wartości „1”.

Art. 15. Zabrania się dublowania postów. W celu wprowadzenia poprawek do swego postu należy użyć opcji „edytuj”. Zdublowane posty podlegają kasacji, zaś ich autorzy otrzymują upomnienie. W razie wielokrotnej recydywy od upomnienia ostrzeżenie o wartości „1”.

Art. 16. Przed rozpoczęciem nowego tematu należy sprawdzić, czy już taki istnieje. Służy temu opcja „szukaj”.

Art. 17. Krótkie wypowiedzi nie na temat (np. "masz rację", "super" itp.) bądź pozbawione argumentów (np. „uważam tak, bo tak”) są uznawane za mało wartościowe i podlegają kasacji.

Art. 18. Użytkownik nie może zmieniać treści cytatu użytkownika dla własnych potrzeb. W przypadku takich działań może się spodziewać ingerencji administracji forum, a w krańcowych przypadkach upomnienia lub ostrzeżenia o wartości „1”.

5. ADMINISTRACJA FORUM


Art. 19. Zarządzaniem forum w kwestii ustawodawczej, doradczej i wykonawczej zajmuje się administracja forum, w skład której wchodzi administrator, junior adminowie i moderatorzy.

Art. 20. Polityka współpracy z serwisami sojuszniczymi leży w kompetencjach tylko i wyłącznie ich administratorów. Każdego kto będzie w nią ingerował bez wiedzy i zgody owych administratorów (np. próbując skłócać je) czeka zbanowanie, łącznie z banem na IP.

Art. 21. § 1. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od nałożonej na niego kary do administratora forum, o ile jest w stanie wykazać, iż został potraktowany niesłusznie.
§ 2. Administracja forum przechowuje wszystkie kontrowersyjne posty, które były podstawą nałożenia ostrzeżenia o wartości „3” lub bana.

Art. 22. Administracja forum zastrzega sobie prawo nowelizowania powyższego Regulaminu.

 


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by michaczos.net & UnholyTeam
Tajemnice Antagarichu :: Heroes of Might & Magic 1,2,3,4,5,6 Forum